กระต่าย

กระต่าย สัตว์เลี้ยง สัตว์น่ารัก ไหวพริบดี

กระต่าย นั้นเป็น สัตว์เลี้ยง ที่ไม่ชอบโดนจับหรือโดนอุ้มบ่อยๆ ก็เพราะจะเขาเฉามือ และส่วนใหญ่จะ เลี้ยงสัตว์ ไว้ในกรงเพื่อดูเล่น อีกกย่างกระต่ายเป็น สัตว์น่ารัก ที่กินเก่งและนอนเก่งมาก มีความน่ารักในแบบของเขา ที่มีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีความน่ารักในแบบของเขา

นิสัยของกระต่าย สัตว์สะอาด

กระต่าย นั้นเป็นสัตว์รักสะอาด โดยเนื้อตัวไม่มีกลิ่นเหม็น และมีนิสัยสุภาพไม่ดุร้าย อีกทั้งนี้ลักษณะนิสัยของกระต่ายแต่ละตัวอาจแตกต่างกัน การเลี้ยงดูความใกล้ชิดของเจ้าของก็มีผลต่อลักษณะนิสัยของกระต่ายตัวนั้นอีกด้วย

ลักษณะนิสัยของคนที่เลี้ยงกระต่าย

คนที่เลี้ยงกระต่ายนั้นจะเป็นคนมีไหวพริบดีเอาตัวรอดเก่ง มีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในความคิดตัวเองเป็นคนที่ดูภายนอกแล้วเหมือนจะอ่อนแอ ซึ่งแต่จริงๆแล้วภายในเป็นคนเข้มแข็งมีความแหลมคมที่แฝงไปด้วยไหวพริบ เพราะคุณเป็นคนละเอียดลออจะทำอะไรประณีต สามารถพลิกแพลงไปได้เรื่อยๆแต่ก็ทำอย่างระมัดระวัง ด้วยลักษณะนิสัยที่กล่าวมาทำให้คุณสามารถเข้าถึงคนอื่นได้ง่าย และรู้ใจใครๆไปเสียหมดเลย

Scroll to Top